Oleme oma töö üle uhked

2021 aasta suuremad
projektid

Riigitee 16132 Hullo tee km 0,37-0,55 ja riigitee 16130 Sviby sadama tee km 0,26 liiklusohtliku koha kõrvaldamine
Riigiteede 16125 Hara-Kudani km 0,0-4,047 ja 16126 Hara tee km 0-1,415 tolmuvaba katte ehitus kruusateele
• Riigitee 16134 Oru – Soolu – Jalukse km 2,6-6,6 tolmuvaba katte ehitus kruusateele
Rapla ja Harju maakonna kruusateede säilitusremont 2021
Haapsalu Tamme ja Metsa tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp
Valgemetsa tee rekonstrueerimine
Keibu tee ehitamine
Tamme tee rekonstrueerimine

2020 aasta suuremad
projektid

Riigitee 16176 Vanamõisa – Koonga – Ahaste -km 11,05 – 11,15 asuva ristmiku ümberehitamine
Rapla teepiirkonna kruusateede säilitusremont
Transiittee (Haapsalu Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) projekteerimine ja rekonstrueerimine
Lääne-Nigula valla kruuskattega teede remont ja ehitus 2020
Pärnu maakonna kruusateede säilitusremont

2019 aasta suuremad
projektid

Haapsalu linna tänavate hooldus 2019-2021
Riigiteele nr 16126 Hara tee km 1,445-1,915 ja kohalikule teele nr 5200023 Hara-Kudani tee km 0,000-0,307 Hara külas tolmuvaba katte ehitus
Lihula Pärnu mnt kergliiklustee ehitus
Lääne-Nigula valla teede pindamine 2019
Kuuse tänava kergliiklustee ehitamise 2. etapp
Holmi kallas, Kaluri ja Westmeri tänavate rekonstrueerimine ja tänavavalgustuse paigaldamine

2018 aasta suuremad
projektid

Lääneranna valla kruuskattega teede remont
Haapsalu linna maapiirkonna teede ja tänavate talihooldus 2019-2021
Rapla maakonna kruusateede säilitusremont 2018
Transiittee (Haapsalu Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) projekteerimine ja rekonstrueerimine