Tee- ja ehitusmaterjalide müük

Purustatud kruus

Purustatud kruus on parimaks materjaliks kruusateede kattekihi ehitamisel ja remondil, moodustades kandva ja siduva kihi tee aluskruusale. Pakume kahte fraktsiooni purustatud kruusa: fr. 0-32mm – kasutusel suurema liikluskoormusega kruusateede katendina ja fr. 0-24mm – sobilik kasutada väiksematel teedel.

Kruuskillustik:

Kruuskillustik saadakse kruusast välja sõelutud suuremate kivide purustamise ja erinevatesse fraktsioonidesse sõelumise teel. Killustikku kasutatakse tugevate kandvate pinnakihtide ehitamiseks nii teedeehituses kui ka üldehituses, imbväljakute rajamisel ja dreentorustike ehitamisel. Peamised toodetavad killustiku fraktsioonid on: 4-16mm, 8-16mm 16-32mm ja 32-63mm.

Hinnakiri

Sõelutud kruus

Sõelutud kruus on sobilik kõikvõimalike alustäidete tegemiseks: teede aluskihid, platside alused, vundamentide sisemine ja välimine täide. Sõelutud kruusa eelis loodusliku täitematerjali ees on ühtlane fraktsioon, see tagab täite stabiilsuse ja hea töödeldavuse. Sõelutud kruusa pakume kahte  fraktsiooni: 0-16mm, 0-24mm

Kruuskillustiku sõelmed:

Kruuskillustiku sõelmed saadakse killustiku tootmise käigus, kui sõelutakse välja peen fraktsioon 0-4mm. Sõelmed sobivad täitematerjaliks kohtades, kus ei vajata filtratsiooni nõudega materjale. Sõelmed on laialdaselt kasutuses tänavakivi paigaldamisel ja asfaldisegude valmistamisel.

Sõelutud liiv 0-8mm

Sõelutud liiv on sisuliselt kivivaba, võib sisaldada vaid üksikuid kuni 8 mm diameetriga kive. Sõelutud liiv sobib paremini just vee- ja kaablitrasside ümbruse täiteks, kuna suured kivid on liivast välja sõelutud, siis ei vigastata kaablit või toru selle ümbruse täitmisel.

Sõelutud muld:

Sõelutud muld on toodetud karjääri kattepinnasest ja mõeldud eelkõige haljastustööde tegemiseks.

Materjal
Purustatud kruus 0-24/0-32
Sõelutud kruus 0-16/0-24/0-32
Kruuskillustiku sõelmed 0-4
Kruuskillustik 4-16/16-32/32-63
Kruuskillustik 4-8
Looduslik kruus
Sõelutud liiv
Sõelutud muld
Freespuru (olemasolu korral)

Materjal

Hind (€/t + km)

Purustatud kruus 0-24/0-32

8,20

Sõelutud kruus 0-16/0-24/0-32

5,50

Kruuskillustiku sõelmed 0-4

5,60

Kruuskillustik 4-16/16-32/32-63

10,30

Kruuskillustik 4-8/8-16

10,30

Looduslik kruus

5,00

Sõelutud liiv

6,00

Sõelutud muld

9,00

Freespuru (olemasolu korral)

kokkuleppel

Hind (€/t + km)
Column One
9,00
6,00
6,00
11,00
12,00
5,20
6,50
9,00
kokkuleppel

Karjääride asukohad

OHEMÄE LIIVAKARJÄÄR

KAOPALU KRUUSAKARJÄÄR

JAAKNA KRUUSAKARJÄÄR

KEEDIKA KRUUSAKARJÄÄR

Võta meiega ühendust