Kõrge kvaliteet, ohutu liikluskeskkond

Teede hooldus

Teedeehitus

Tee- ehitusmaterjalide müük

Lääne Teed

Meie ettevõtte põhitegevuseks on Pärnu maakonna riigiteede korrashoiu korraldamine ning Haapsalu linnale ja Lääne maakonna teistele omavalitsustele teehooldusteenuse pakkumine. Lisaks ka teede remont, ehitus ja tee-ehitusmaterjalide müük karjäärides.

Lääne Teed

Kõrge kvaliteet ja ohutu liikluskeskkond

Pakume usaldusväärset ja asjatundlikku lähenemist teede- ja taristuehituse valdkonnas nii era- kui ka avaliku sektori tellijatele. Suhtume oma töösse professionaalselt, positiivselt ja austusega. Oma igapäevases tegevuses oleme orienteeritud tulemustele, mis kinnistavad klientide usalduse meie ettevõtte vastu. Meie kaubamärgiks on projektide lõpptulemuse kõrge kvaliteet ja ohutu liikluskeskkond liiklejatele.